Coronamaatregelen

Code rood tot Paasvakantie 2021

Alle lessen van de basiscursussen digitale fotografie in campus Kroonlaan Oostende zullen tot de Paasvakantie online worden gegeven. De online lessen zijn steeds videolessen die in hoge kwaliteit aangeboden zullen worden via de intussen vertrouwde elektronische leeromgeving cursist.cvoscala.net. De inhoud van een videoles is minstens evenwaardig aan deze van de contactles die het vervangt. Daarnaast wordt ook extra documentatie via de leeromgeving aangeboden. Vragen over de videolessen kunnen gesteld worden via de rubriek Berichten in de leeromgeving of tijdens de volgende contactles. Cursisten kunnen enkele weken op voorhand de online agenda bekijken om zich te informeren over welke onderwerpen de online lessen zullen gaan en welke foto-opdrachten er bij horen.

Veilig naar de les

In campus Kroonlaan blijven we nauwgezet de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen tegen besmetting door het coronavirus opvolgen. De extra hygiënezuil met automatische handgeldispenser zal voor de deur van het leslokaal staan op het moment van de les. De samenstelling van de alcoholgel in de dispenser is conform de richtlijnen van de WHO en dus veilig en efficiënt. De werkplek, inclusief toetsenbord, muis en beeldscherm wordt steevast voor aanvang van elke les door de leraar ontsmet. Tijdens de les behouden we de sociale afstand en blijft iedereen een mondmasker correct dragen, over de neus en de mond.

Meer informatie over de genomen maatregelen kan je in deze video bekijken:
 

UPDATE: in Campus Kroonlaan kunnen maximum 9 cursisten veilig plaatsnemen in het leslokaal, met voldoende sociale afstand. In code oranje mogen sowieso maximaal 10 cursisten aanwezig zijn, maar de grootste groepen tellen momenteel slechts 9 cursisten. De groepen hoeven dus niet gesplitst te worden.

Coronamaatregelen:

  • Mondmasker: van zodra je het schoolgebouw binnenkomt moet een mondmasker gedragen worden. Ook tijdens de les moet het te allen tijde gedragen worden. Het mondmasker moet steeds neus en mond volledig afdekken.
  • Handhygiëne: was de handen met alcoholgel voor je het leslokaal binnenkomt.
  • Werkplek: de school vraagt dat elke cursist zelf zijn of haar werkplek (tafel, stoel, toetsenbord, muis...) reinigt met de daartoe voorziene reinigingsmiddelen.
  • Sociale afstand: tijdens de les probeer je steeds op minstens 1,5 meter van de medecursisten en de leraar te blijven.
  • Circulatie: rondwandelen in het leslokaal, tijdens de les, is niet toegestaan.
  • Pauze: er kan enkel in openlucht gepauzeerd worden, op de speelplaats of op straat en dus niet in de gang of in de inkomhal.
  • Automaten: drank- en snoepautomaten zijn opnieuw beschikbaar, maar het wordt afgeraden deze te gebruiken. Breng dus liever je eigen drank mee om tijdens de pauze, buiten, te consumeren.
  • Luchtkwaliteit: een toestel meet constant de luchtkwaliteit en meer bepaald de CO2-concentratie. Stijgt deze boven de veilige norm van 800ppm, dan moet het lokaal verlucht worden. Voorzie voor de contactlessen warme kledij, indien de weersomstandigheden dit vereisen. De voorbije weken is de CO2-concentratie nooit boven de 540ppm geweest en bedroeg het gemiddelde 420ppm, ruim onder de drempelwaarde en dus volkomen veilig en gezond.